10/19/2005

Berrelbideratu baina ondo

"Berrelbideratu" diodanean, ingelesezko "redirect" esan nahi dut, ala ere ez dakit egin dudan itzulpena egokia den.

301 edo 302 berrelbideratzeak arriskutsuak izan daitezke zure web gunea Googletik kanpo utzi dezaketelako.

Hori ez gertazeko, zure web gunearen berrelbideratzea egokia den jakiteko tresna erabili dezakezu.

Funtzionamendua oso erreza da, zure web gunearen helbidea sartu behar duzu, eta emaitzan helbide berbera agertu behar zaizu, bestela egin duzun berrelbideratzea kaltegarria izan daiteke zure web gunearentzat.

No comments:

Bilatu